Montage handleiding instelbare thermostaat

Monteren van de box:
Trek voorzichtig de draaiknop van de doos, draai de twee schroefjes los.
Monteer de box op de plaats die u wilt, houdt rekening met de lengte van de voelerdraad.

Plaatsen van de voeler:
Plaats de voeler in de bovenste slang van de radiateur. Zorg ervoor dat de voelerdraad
aan de bovenkant zit en zet de slangklem weer vast.

Aansluiten van de bedrading:
Sluit de + rechtstreeks op de fan aan, het beste is buiten het contact om want dan werkt
de fan ook nog als de motor uit staat (nakoelen).
Let dan wel op dat de + draad wordt afgezekerd.
Sluit de – aan op P1 (zie afb.) van de control box. Ga van 2 (zie afb.) naar de massa van de fan.

Instellen van de thermostaat schakelaar:
Zet de draaiknop op 60 graden, start de motor (controleer lekkage), laat de motor warm draaien
en draai de knop bij het aanslaan van de fan steeds iets hoger tot de gewenste temperatuur
(bijv. 85 graden).
De fan schakelt nu automatisch aan en uit bij de ingestelde temperatuur.